Partneři

praha_logo

Magistrát hlavního města Praha – granty a dotace v oblasti sportu

– dotace na úhradu provozních nákladů klubu
– dotace na sportovní vybavení
– dotace na pořádání letního sportovního soustředění
– dotace na organizování mezinárodního turnaje
Podpořené projekty: provoz klubu v roce 2012, 2013, 2014 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023. úprava a údržba klubových sportovních elektrických vozíků, Česká EWH liga 2013, 1. a 3. Prague Cup, dvě letní sportovní soustředění

konto_bariery

Konto Bariéry – projekt Sport bez bariér

– finanční příspěvek na koupi sportovních elektrických vozíků
– úhrada osobní asistence pro hráče při mezinárodních turnajích
– úhrada nákladů za dopravu na mezinárodní turnaje
– úhrada nákladů za pronájem sportovní haly
– úhrada nákladů za pronájem sportovní haly a ubytování
Podpořené projekty: 19. Munich Cup, II. kolo České ligové soutěže 2011, nákup již pěti sportovních elektrických vozíků, 3. Prague Cup, letní sportovní soustředění 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 a 2023

sberna

Jaroslava Štěpinová – sběrna Jirkov

– finanční příspěvek na provoz klubu
– finanční příspěvek na sportovní soustředění
– úhrada startovného na mezinárodním turnaji
Podpořené projekty: pojištění klubového automobilu, sportovní soustředění, 20. Munich Cup, 8. Euro-Cup

Nadace Jedličkova ústavu

– poskytnutí finančního daru na úhradu startovného na mezinárodním turnaji
Podpořené projekty: 6. mezinárodní turnaj v Eindhovenu 2023