Podpořte nás

Naše aktivity financujeme především díky podpoře dárců a grantů, ale i z členských příspěvků a z prodeje předmětů s klubovou tématikou.

Kdo a jak nám přispívá?

  • Dárci: Nejdůležitější pro naši práci jsou finanční i věcné dary jednotlivců a firem.
  • Granty: Další velkou část našich příjmů pokrývají granty, které jsou určeny na předem popsané projekty v jednotlivých žádostech.
  • Prodej: Prodáváme předměty s klubovou tématikou (placky, textil apod.).
  • Benefiční akce: Pořádáme benefiční hudební festival Kárafest. Výtěžek z prodaných vstupenek a příjmy z reklamy jsou určeny zcela na provoz klubu.

Na co potřebujeme vaše peníze

Všechny získané finance i věci jsou vždy určeny pouze na činnost občanského sdružení EWSC Praha. Fungujeme jako sportovní klub, tudíž naše náklady sestávají z pronájmů tělocvičen a sportovních hal, dopravy hráčů a sportovního vybavení, na úhradu startovného na mezinárodních turnajích atd.

Každoročně zveřejňujeme pro větší transparentnost a důvěryhodnost výroční zprávu i s přehledem příjmů a výdajů. Každý dárce má samozřejmě také možnost ověřit si, na co byl použit jeho dar.