V zahraničí

EWH bylo objeveno v podstatě náhodou. Na počátku sedmdesátých let totiž na několika školách pro žáky se zdravotním postižením začaly hodiny sportovní výuky, a to především pro těžce zdravotně postižené. Vzhledem k jejich omezeným možnostem (zejména z důvodu omezení svalové síly), byla vybrána hra, ve které se používaly hokejky a míčky z lehčích materiálů. Vzhledem k velké podobnosti s hokejem se začal používat stejný název a k němu bylo přidáno slovo „wheelchair/invalidní vozík“. Později bylo přidáno také slovo „electric/elektrický“, aby se zdůraznilo, že hráči používají vozíky elektrické.

Minulost ukazuje, že tento nový sport přesně odpovídá potřebám mnoha těžce zdravotně postižených osob. Zdá se, že se lidé s těžkým zdravotním postižením konečně mohou poprvé zúčastnit kolektivního sportu. I přes počáteční skeptický postoj lékařské profese (tělesné cvičení by mohlo negativně ovlivnit fyzický stav pacientů) se ukazuje, že je to spíše naopak. Pozitivní dopad na hráče má např. možnost zvednutí sebevědomí a lepšího začlenění mezi většinovou populaci. Diskuse na toto téma vede k tomu, že EWH není již používáno pro rehabilitaci, ale je přijato jako skutečný sport.

IM000595.JPGZa začátek rozvoje mezinárodního EWH lze považovat dobu, kdy německý tým Munich Animals uspořádal první mezinárodní klubový turnaj. To se psal rok 1987 a od té doby si turnaj neustále udržuje svou prestiž. Poté následoval v roce 1988 další mezinárodní turnaj tentokráte v Ladenburgu, taktéž v Německu. Jako třetí byl turnaj v roce 1989 v Arnhemu/Nizozemsko. Účastnilo se Německo, Dánsko a Nizozemsko.

Dalším důležitým krokem byly Světové hry pro tělesně postižené v roce 1990 v Assenu/Nizozemsko. EWH tak dostalo příležitost ukázat se na velké mezinárodní akci, ovšem nepřineslo to očekávaný průlom. Zůstalo pouze u kontaktů na klubové úrovni a proběhlo tak několik dalších turnajů, např.  Brisbane/Austrálie 1991, Horsens/Dánsko 1992, Erlangen/Německo 1993, Mnichov/Německo 1987 – 2001, Ladenburg/Německo 1988, 1990, 1993, 1999, Tilburg/Nizozemsko 1992, 1997 Neubrandenburg/Německo 1993, 1994, 1995, a Gallen/Švýcarsko 1994, Leiderdorp/Nizozemsko 1997 a Eindhoven/Nizozemsko 2000. V roce 1998 byl sehrán dokonce zápas mezi národními týmy Nizozemska a Německa. První turnaj v Itálii se odehrál v Miláně roku 1998. Všechny tyto události ukazují nárůst mezinárodních akcí, který je udržován až do současnosti.

Impulsem pro EWH jako mezinárodní sport byly první Světové hry EWH v Utrechtu/Nizozemsko 1998, oficiálně schválených Dutch National Organisation of Adapteed Sports. Zúčastnilo se jich deset národních týmů. Na základě tohoto turnaje vznikla iniciativa napsat návrh mezinárodních pravidel EWH. Zajímavý byl také mezinárodní turnaj Power Hockey v Minneapolis/USA v srpnu 2001, kterého se zúčastnilo 11 týmu z 6 zemí). Druhé Světové hry EWH měly být pořádány Finskem nebo Německem. Ovšem kvůli nastalým organizačním překážkám, které byly způsobeny také mezinárodními událostmi, k tomu nedošlo až do roku 2004.

DSC_0310V roce 2000 byla založena Dutch Committee International EWH (DCIEWH). V roce 2001 DCIEWH vypracovala Business plan, který zformoval základ pro setkání pěti zemí v dubnu 2002 na mítinku ve Spanbroeku, kde byla založena ICEWH. V letech 2002 – 2005 ICEWH ustanovila několik dokumentů, které jsou základem mezinárodního sportu. Také se uskutečnilo šest shromáždění v pěti různých státech. Počet účastnících se zemí (jednou nebo vícekrát) se zvýšil z pěti na deset (Finsko, Itálie, Nizozemsko, Česká republika, Belgie, Německo, Dánsko, Švýcarsko, Španělsko a Austrálie). Ve stejném období proběhly čtyři velké akce pod vedením ICEWH (dva turnaje Čtyř zemí v Nizozemsku 2002 a v Belgii 2003), k tomu MS ve Finsku 2004 a ME v Itálii 2005. Mimoto samozřejmě proběhla i řada dalších mezinárodních klubových turnajů pod záštitou jednotlivých týmů, jako například opět Power Hockey Cup v Minneapolis/USA, v Zurichu/Švýcarsko a několik v Německu. ICEWH se ale zaměřila na tzv. Development Events, tedy rozvojové akce, při kterých jde o vzdělání hráčů, trenérů a rozhodčích. Akce je zaměřena hlavně na země, kde EWH ještě není známé. Tímto krokem se ICEWH zaměřila především na podporu rozvoje EWH v dalších zemích. V současnosti ICEWH spolupracuje s IWAS a tím je prozatímně zakotvena v jejich systému a má možnost dále pracovat na rozvoji EWH. ICEWH tak funguje jako sportovní výbor IWAS a IWAS je právnickou osobou, která EWH může poskytnout dobrou podporu. I přes to je dlouhodobým cílem založit IFEWH, tedy mezinárodní federaci EWH.